CƠ SỞ NHÔM KÍNH XUÂN HÒA
Địa chỉ: Thôn Liên Châu, Hợp Thắng, Triệu Sơn, Thanh Hoá
Hotline 01/Zalo: 0979 219 729 (Mr Hòa)
Hotline 02: 091 1 604 393 (Ms Hà)
Website: giacongcatkinh.com